Begreppet Idrottsentreprenör

Vem är en idrottsentreprenör? Vad är det för skillnad mellan en vanlig entreprenör och en idrottsentreprenör? Och vart kommer samhällsentreprenören och kulturentreprenören in i bilden? Spelar det egentligen någon roll? Är det inte strunt samma så länge det händer något?

Jag är delad i begreppsvärlden. Sen 2010 när jag började på VentureLab har jag jobbat med att inspirera studenter att våga satsa på sina idéer och att studenter ska se entreprenörskap som en alternativ karriärväg. Ett sätt att skapa sig sitt eget jobb helt enkelt.

Med min samhällsvetenskapliga bakgrund började jag ganska snabbt granska VentureLab och insåg att vi inte jobbade så mycket med just humaniora, konst och samhällsvetenskapliga utbildningar (t.ex. psykologer, genusvetare och beteendevetare) som vi skulle kunna göra. Sagt och gjort, lite senare hade vi ett projekt tillsammans med Region Skåne som fokuserade på hur vi kunde nå våra underrepspresenterade grupper och vi började bygga relationer och nätverk även här. Sen 2011 har jag och min vapendragare och kollega Hilde jobbat med att påverka attityder kring entreprenörskap och inspirerat studenter genom att visa att det går. Inget hokus pokus, vi har helt enkelt bara satt studenten i fokus och gett den hjälp han eller hon behöver. Det har inte spelat någon roll vilken utbildningen personen gått eller vilken erfarenhet han eller hon haft sen tidigare. Vi har bara frågat, lyssnat och stöttat med det vi kan. Ibland har vi stöttat med tips, ibland med kontakter och experter, ibland har vi stöttat med kontorsplats och ibland har vi stöttat genom att bjuda på ett event. Ibland kan vi till och med ha stöttat genom att säga hej och frågat hur det går. Vart vill jag komma med den här texten? Jo att vi genom vårt sätt att jobba lyckats attrahera alla olika studenter till vår verksamhet, oavsett om de pluggar samhälle, teknik, ekonomi eller konst. Vi har hjälpt studenter som idag driver verksamheter inom helt olika branscher. En del inom affärsvärlden och andra inom den offentliga eller ideella sektorn – alla kan titulera sig som entreprenörer.

Varför är jag då delad om jag precis förklarat att alla som tar en idé till verklighet borde kunna kalla sig entreprenörer. Jo, jag blir delad eftersom det samtidigt verkar som om det skulle ta alldeles för lång tid att jobba så som vi gjort. Ett nytt begrepp som till exempel samhällsentreprenör gör att fler vill och kan identifiera sig som samhällsentreprenör och det blir mer okej. Högre makter har även sett till att det finns finansiellt stöd för nya begrepp och det gör att det blir enklare att lyfta frågan på agendan. Det ökar synligheten och fler får upp ögonen till den alternativa karriärvägen. Så ja – nya begrepp är bra eftersom det får fler människor att agera, fler att gå till handling och fler att faktiskt skapa.

Vi slänger in ett nytt begrepp på bordet – Idrottsentreprenör. Vem är egentligen det? Kan det på samma sätt som att samhällsentreprenören adresserar olika samhällsfrågor i sitt entreprenörskap, vara någon som adresserar olika idrottsfrågor i sitt entreprenörskap? Ja, jag tror det. Jag tror jag bestämmer att det är så. Här och nu. Och det spelar ingen roll om det är en person, organisation, förening, kommun eller region utan alla får vara med.

Här i bloggen kommer olika idrottsentreprenörer visas upp för att helt enkelt försöka inspirera och visa att det går. Det kommer att delas tips, kontakter och annat kul som förhoppningsvis gör att fler kan skapa sitt eget jobb och få upp ögonen för en mer kreativ och nytänkande idrott. Får vi dessutom möjlighet till finansiering för att kunna öka takten är jag inte sen att hänga på.